För varje produkt som säljs går en del till välgörenhet

Vi stödjer Hugos Stiftelse!

Hugos Stiftelse stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

För varje produkt vi säljer går en del till välgörenhet.