Allmänna Vilkor

Allmänna Vilkor

Denna webbplats drivs av (Namn). Genom hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till (NAMN). (NAMN) erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats, till dig som användare under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, ingår du i vår "tjänst" och godkänner att vara bunden av följande villkor och regler ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och regler samt policys som refereras här eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs noggrant igenom dessa Användarvillkor innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor och regler i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses utgöra ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa Användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken kommer också att omfattas av Användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att posta uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för förändringar. Fortsatt användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online-e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig enligt din delstats eller provinsens lagar, eller att du är myndig enligt din delstats eller provinsens lagar och har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina omyndiga beroende använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, vid användning av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar, virus eller någon form av skadlig kod. Brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i omedelbar avslutning av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänst till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav hos anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller åtkomst till tjänsten, eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna i detta avtal används endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa villkor på något sätt.

SEKTION 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som det enda underlaget för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för referensändamål. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll däri) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (vid tillämplighet)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online genom webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas endast av vår returpolicy. Vi har gjort allt för att så noggrant som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt. Vi förbehåller oss rätten att, men är inte skyldiga att, begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteten av vilka produkter eller tjänster som helst som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta vilken produkt som helst. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där sådana erbjudanden är förbjudna. Vi kan inte garantera att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att åtgärdas.

SEKTION 6 - NOGGRANNHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort samt beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vårt eget gottfinnande, verkar ha gjorts av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, komplett och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer detaljer, vänligen läs vår returpolicy.

SEKTION 7 - VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, kontrollerar eller har någon påverkan över.
Du erkänner och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt tillgängligt skick" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar överhuvudtaget som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och bedömning, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

SEKTION 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje part.
Länkar till tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi lämnar inga garantier och har inget ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för någon skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som genomförs i samband med webbplatser från tredje part. Vänligen granska noggrant tredje partens policys och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, frågor eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till tredje parten.

SEKTION 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INSKICK

Om vi ber dig att skicka vissa specifika inlämnanden (till exempel tävlingsbidrag) eller om du skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material utan att vi begär det, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallat "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du skickar till oss. Vi är inte skyldiga (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer, i vår enskilda bedömning, vara olagligt, stötande, hotfullt, förtaligt, ärekränkande, pornografiskt, obscen eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rätt eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderättslig rättighet. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtalande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscänt material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig programvara som kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och antar inget ansvar för några kommentarer som du eller någon tredje part publicerar.

SEKTION 10 - PERSONUPPGIFTER

Din inskick av personlig information genom butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att läsa vår sekretesspolicy, vänligen besök https://faceglowstore.se/pages/integritetspolicy

 

SEKTION 11 - FEL, BRISTER OCH UTESLUTNINGAR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan röra sig om produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter det att du har skickat in din beställning).
Vi åtar oss inget åtagande att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, utom enligt vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdateringsdatum eller förnyelsedatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

SEKTION 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud enligt användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i någon olaglig handling; (c) att överträda några internationella, federala, provinsiella eller statliga föreskrifter, regler, lagar eller lokala föreskrifter; (d) att kränka eller överträda våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, smäda, förnedra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skicka skräppost, lura, "pharm", "pretext", spindla, "crawl" eller "scrape"; (j) för något obscen eller omoraliskt ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet.

 

SECTION 13 - DISCLAIMER AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, företräder eller intygar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller oförmågan att använda tjänsten, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (utom som uttryckligen angivits av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor av säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller några direkta, indirekta, incidentella, bestraffande, speciella eller följdsamma skador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår på grund av din användning av någon del av tjänsten eller några produkter som förskaffats genom tjänsten, eller på grund av någon annan anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppstått som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten till sådana skador. I jurisdiktioner där uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador inte är tillåtet, kommer företagets ansvar att vara begränsat till den maximala omfattning som tillåts enligt lag i dessa specifika stater eller jurisdiktioner. Det innebär att företagets ansvar för eventuella skador eller förluster kommer att vara begränsat till den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag i dessa regioner.

SECTION 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla vår moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda oskadliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de refererar till, eller din överträdelse av lag eller tredje parts rättigheter.

SECTION 15 - SEPARABILITET

Om något villkor i dessa användarvillkor anses vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, kommer sådant villkor ändå att genomföras till den största omfattningen tillåten enligt tillämplig lag, och den ogiltiga delen ska anses vara skild från dessa användarvillkor. En sådan bestämning påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av några andra kvarvarande bestämmelser.

SEKTION 16 - UPPLÖSNING

Skyldigheterna och ansvarigheterna för parterna som uppkommit före upplösningsdatumet kommer att överleva upplösningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är giltiga tills de sägs upp antingen av dig eller av oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi ensidigt bedömer att du inte uppfyller, eller om vi misstänker att du inte har uppfyllt, något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också avsluta detta avtal när som helst utan att meddela dig, och du kommer fortfarande att vara ansvarig för alla belopp som förfaller och inklusive uppsägningsdagen och/eller så kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller delar av dem).

SEKTION 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policys eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter vid tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som har upprättat dem.

SEKTION 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal enligt vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.